آیا تاکنون ثبت نام نکرده اید؟

سامانه داوری

تاریخ های مهم

فراخوان شرکت در رویداد1398/11/23

شروع بارگذاری ایده ها1398/12/01

صحت سنجی مستندات ایده1399/08/01

آخرین مهلت ثبت نام و ارسال ایده1399/07/30

برگزاری رقابت 50 نفر برگزیده کشوری1399/08/01

اعلام نتایج منخبین نهایی کشوری1399/09/16

آمار بازدید

کاربران آنلاین 8

بازدید روزانه 52

بازدید کل 22197

تبلیغات

دانشگاه آزاد اسلامی قزوینحوزه فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
 • شورای مرکزی
  • معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی

   دکتر فرزاد جهان بین

   دکتر فرزاد جهان بین

  • مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی

   دکتر رضا نصیری

   دکتر رضا نصیری

  • رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

   دکتر محمدرضا خانمحمدی

   دکتر محمدرضا خانمحمدی

  • معاون فرهنگی و دانشجویی واحد قزوین

   حجت الاسلام علی صفی خانی

   حجت الاسلام علی صفی خانی

  • مدیر آموزش ادبی و هنری اداره کل فرهنگی و اجتماعی سازمان

  • معاون فرهنگی و دانشجویی واحد جامع 1

  • معاون فرهنگی و دانشجویی واحد جامع 2

  • کاشناس مسئول کانونهای فرهنگی و هنری سازمان مرکزی

   سرکار خانم ساره عسکری

   سرکار خانم ساره عسکری

 • دبیرخانه استانی
  • رئیس واحد های استان قزوین

   دکتر محمدرضا خان محمدی

   دکتر محمدرضا خان محمدی

  • معاون فرهنگی و دانشجویی استان قزوین

   حجت الاسلام علی صفی خانی

   حجت الاسلام علی صفی خانی

  • مدیرکل فرهنگی واحد قزوین

   دکتر غلامرضا رضایی

   دکتر غلامرضا رضایی

  • مدیرکل مالی امور مالی واحد قزوین

   علیرضا ترابی نیا

   علیرضا ترابی نیا

  • مدیرکل دانشجویی واحد قزوین

   دکتر سعید مافی ترابی

   دکتر سعید مافی ترابی

  • مدیر کل اداری و پشتیبانی واحد قزوین

   علی کشاورز قاسمی

   علی کشاورز قاسمی

  • مدیرکل روابط عمومی واحد قزوین

   علی رحمانی

   علی رحمانی

  • مدیر مرکز رشد واحد قزوین

   دکتر حبیب الله رحمتی

   دکتر حبیب الله رحمتی

  • رئیس اداره مطالعات و پژوهش های فرهنگی واحد قزوین

   دکتر مهران چگینی

   دکتر مهران چگینی

  • مدیرکل حراست واحد قزوین

   داود اسماعیل پور

   داود اسماعیل پور

  • نماینده سازمان مرکزی در دبیرخانه استانی

   سرکار خانم دکتر ابوذری

   سرکار خانم دکتر ابوذری

گالری تصاویر

تا جشنواره موج

0

تا جشنواره موج

پوستر جشنواره موج

حامیان معنوی

حامیان مالی

تبلیغات

معاونت فرهنگی و دانشجویی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامیمدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی